Induló képzések
- információs lap
- jelentkezési lap


A KÖZELJÖVŐBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

(Leírásokat ld. még az akkreditált programoknál)

I. MEDIÁCIÓS KÉPZÉS 2X30 ÓRA
 

60 órás (2x3 napos blokkban) akkreditált, tréningcsoportos

 

MEDIÁCIÓS alap KÉPZÉS mindazok számára

akik közvetítőként szeretnének dolgozni - akár eddigi munkájukat kiegészítendő, akár egy új, közvetítői szakma kezdeteként

 

Új csoport  indítása: I. blokk -  november 4-5-6. (h-k-sze)

                                   II. blokk -  december 9-10-11. (h-k-sze)               

 

A két blokk együtt érvényes!

 A képzés díja: 45.000 Ft/blokk!

 

A képzés adatai:

 Időbeosztás: általában naponta 9-17 óráig.

 A képzés célcsoportjai: szociális területen dolgozók, pszichológusok, orvosok, pedagógusok, jogászok, az KIM Közvetítői Névjegyzékén szereplő, de képzettséggel még nem rendelkező közvetítők, de szívesen látjuk más szakmák művelőit is, akik meg szeretnék tanulni a felnőtt problémamegoldás elveit és módszereit.

 Az egyre szélesebbkörű alkalmazás hívta elő a mediátorok képzésének szabályozását. A Közvetítői Névjegyzékre kerülés (ill. a listán maradás) feltétele egy legalább 2x30 órás elméleti képzés elvégzése és a gyakorlat igazolása (pl. esetmegbeszélés, szupervízió). A képzési kötelezettség 2010. január 1-től hatályos. Képzésünk mindenben eleget tesz az IRM rendelet előírásainak.

 A képzés akkreditációs pontértéke: pszichológusok, orvosok számára 50, szociális területen 35 pont. 

 

 A képzés tartalma:

Mediáció I. (30 óra): a konfliktusok elméleti háttere, konfliktusok kezelése, a mediáció alapelvei, folyamata, főbb szabályai, az eljárás keretei, alkalmazott technikák.

 Mediáció II. (30 óra): gyakorlati alkalmazás, tárgyalási/kérdezési technikák, a mediátor készségei, nehéz helyzetek kezelése.

 (Specifikus alkalmazási szándék esetén a továbbképzési lehetőséget ld. a "Családi és közösségi mediáció" c. induló képzésnél!)

 Helyszín: Budapest, VIII. II. János Pál pápa tér 6.

A képzés díja: a korábbi 58.000.- Ft/blokk helyett  most csak 45.000.-/blokk, azaz összesen 90.000.- Ft.

 A képzéseket tartják:

dr. Barcy Magdolna - szenior kiképző mediátor, kiképző családterapeuta

Szamos Erzsébet - szenior kiképző mediátor és tréner

 Jelentkezés: e-mailben, a letölthető jelentkezési lapon az sz.bobe@upcmail.hu  vagy mbarcy@upcmail.hu címen. A jelentkezőknek a további tudnivalókról a képzés indulása előtt részletes információs levelet küldünk.

 

 

Elérhetőségek: +36 70 3381818, +36 30 3976704, 1-3261754, 1 3658360
. Esetmegbeszélés- szupervízió
 

Szupervíziós lehetőséget kínálunk mindazoknak, akik - a 2x30 órás elméleti képzést követően ily módon szeretnék biztosítani gyakorlatuk igazolását is, és a mindkettőről kiállított Tanúsítvánnyal jelentkezni szeretnének a Közvetítői Névjegyzékre; - gyakorlati mediációs esetük/eik során olyan problémával, elakadással küzdenek, amelyhez szívesen vennének igénybe külső segítséget.

A továbbképzésre azok jelentkezzenek, akiknek van már elméleti képzettségük és van bemutatható mediációs esetük (nem kell befejezett vagy sikeres esetnek lennie).

 

A lehetséges időpontokat az érdeklődés alapján alakítjuk ki. (Aktuális időpontot ld. a faliújságon.)

Időbeosztása: 1 nap (6-8 óra, létszámtól függően).

Részvételi díj: min. 12.000.- Ft (létszámtól függően).

Csoportlétszám: minimum 6 – maximum 10 fő.

Helyszín: Bp. VIII. II. János Pál pápa tér 6.

A jelentkezés folyamatos! A szupervíziós csoportok indulásáról és a további részletekről az érdekelteket e-mailben tájékoztatjuk.

 
II.. TOVÁBBKÉPZÉS MEDIÁTOROKNAK
 

Továbbképzés: HALADÓ, tematikus KURZUS

 


 


 

 

- Családi konfliktusok mediációja 

 


Következő csoport tervezett indítása:  2019. október 14-15-16. (h-k-sze) 

 

 

 

(A továbbképzés blokkjaira külön-külön és mindkettőre együtt is lehet jelentkezni, de csoportokat csak abban az esetben tudunk indítani, amennyiben  elegendő a létszám (min. 14 fő).

 

A továbbképzés célja:  

tréningcsoportos fejlesztés mindazok számára, akik a 2x30 órás alap mediációs képzést már elvégezték, továbbképzésre kötelezettek, vagy egyszerűen csak szeretnék elmélyíteni mediátori készségeiket!

(A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009.(XII. 17.) IRM rendelet kötelező továbbképzést ír elő mindazok számára, akik a (korábban az IRM által létrehozott) Közvetítői Névjegyzéken közvetítőként szerepelnek.)

Továbbképzésre kötelezettek számára kreditpont szerezhető: pszichológus, szociális, közvetítő szakmákban!
Témakörök:

Családi konfliktusok mediációja: párkapcsolati válságok, válás, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, láthatási problémák, generációs konfliktusok stb.

Közösségi konfliktusok mediációja: kisebbségi helyzetből, másságból fakadó nézeteltérések, másságkezelés, az esélyegyenlőség megteremtése, deviancia kezelése, resztoratív szemlélet

 

Részvételi díj: 49.000.-Ft/blokk/fő. Korábbi 60 órás csoportjaink résztvevőinek 10 % kedvezményt biztosítunk!

 

Akit a továbbképzés érdekel, kérjük küldje el a letölthető jelentkezési lapot (Továbbképzés megjelöléssel). Elérhetőségek: sz.bobe@upcmail.hu , mbarcy@upcmail.hu MEDIARE - KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS INTÉZET, 1113 Bp. Badacsonyi u. 17. 06-70-338 1818, 06-30-397 6704, 1-326 1754, 1- 365 8360, www.mediare.hu


További tudnivalók az információs lapon, jelentkezni pedig a mellékelt jelentkezési lap felhasználásával lehet.


INFORMÁCIÓS LAP

A képzések típusa és célja: készségfejlesztő tréning, a mediáció szakmai ismereteinek elsajátítására, ill. az alkalmazáshoz szükséges készségek elmélyítésére.

A képzéseket általában szerda-csütörtök-pénteki, vagy hétfő-kedd-szerdai napokon, Budapesten, naponta 9 - 17 óráig tartjuk. A napi időbeosztásban alkalmazkodunk a csoportok igényeihez (vonatindulás stb.).

A képzés költsége az ellátást nem tartalmazza, erről mindenki egyénileg gondoskodik. Naponta 1 óra ebédszünetet tartunk.

Az akkreditált képzések kredit-pontértéket ld. a Tevékenységek: képzés, oktatás c. lapon az akkreditált képzéseink leírásánál.

A csoportokat a jelentkezések beérkezésének függvényében indítjuk, tehát érdemes a jelentkezési lap visszaküldésével jelezni a részvételi szándékot! A jelentkezéseket emailen, vagy postán (nem ajánlott levélben!) lehet elküldeni.

A képzésekhez tartozó részletes információkat legkésőbb a kezdés előtt 1 - 1.5 héttel emailen, levélben jelezzük a csoportok tagjainak.

A képzéseket vezetik:
Barcy Magdolna (kiképző csoport- és családterapeuta, kiképző mediátor)
Szamos Erzsébet (képzett tréner és kiképző mediátor)
esetenként meghívott trénerek (a Mediare Műhely tagjai, külső előadók)


JELENTKEZÉSI LAP

jelentkezési lap letöltése (doc)
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu