Publikációk
 • Barcy M.: Konfliktusok és előítéletek. A vonzások és a taszítások világa. Oriold és Tsai, Bp. 2012
 • Barcy M.: Csoportmódszerek alkalmazása a segítésben és a fejlesztésben. Akadémiai Kiadó 2012
 • Barcy M., Szamos E.: A mediátor képességei. In: A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szerk: Feuer M., Akadémiai Kiadó 2008.
 • Barcy M., Szamos E.: Családi és házassági mediáció. In: A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szerk: Feuer M., Akadémiai Kiadó 2008.
 • Barcy M., Szamos E.: Fejlesztő. támogató programok: hatékonyságuk, működtetésük. Tanulmány. MTA Társadalomkutató Központ 2009.
 • Barcy M,, Győri B. szerk: KISOKOS. Tudnivalók a munkaerőpiaci reintegráció területén dolgozó mentorok részére. Segítők a segítőkért Alapítvány 2007.
 • Barcy M, szerk: A mentorképzés kézikönyve (Óravázlatok, segédanyagok). Segítők a segítőkért Alapítvány 2007.
 • Barcy M. szerk: Másság és társadalom. Szemelvénygyűjtemény. Magyar Pártfogók Országos Szövetsége 2006.
 • Szamos E. szerk: Asszertivitás, személyes hatékonyság. Szemelvénygyűjtemény. Magyar Pártfogók Országos Szövetsége 2006
 • Barcy M.: A pszichológiai, pszichoterápiás tudás helye, szerepe a szociális munka különböző területein, a képzésben és a gyakorlatban. Pszichoterápia 2003/ 4.sz.
 • Barcy M., Szamos E.: "Mediare necesse est". A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása. Kézikönyv. Animula Kiadó 2002.
 • Barcy M.: Mit jelent ma Magyarországon a rasszizmus? Gyógypedagógiai Szemle különszám, 2002:134-144.
 • Barcy M.: Kisebbségi és többségi előítéletek. Mediáció az iskolában. In: Romológia a felsőoktatásban és a kutatásban. Gypsy Studies - Cigány tanulmányok 5. Pécs, 2001:89-100.
 • Barcy M.: Elmosódott határok, kontúros csoport vezetés, avagy személyiségfejlesztő csoport ok a felsőoktatásban. Pszichoterápia, 2000.1:5-15
 • Barcy M., Rudas J., Szamos E.: A közép-európai kisebbségek identitásmegőrzésének és asszimilációjának tényezői. Kézirat 2000.
 • Barcy M., Rudas J., Szamos E.: Nyelv, kultúra, vallás. Identitásőrzés és asszimiláció a magyarországi kisebbségeknél. Jel-Kép 3.sz. 2000.
 • Barcy M.: A találkozás illúziója - az önismeret mint tantárgy. Kultúra és közösség. 1999. II.sz: 29-43.
 • Barcy M.: Mediáció roma közösségben - a szociális munka lehetőségei a kisebbségekkel folytatott munkában. Gyógypedagógiai Szemle különszám 1998:95-102
 • Rudas J., Szamos E.: Trénerképző -elmélet és gyakorlatok. Jegyzet a "Train the trainers" kiképző anyagából. Iskolafejlesztési Alapítvány 1998.
 • Barcy M., Diósi P., Rudas J.: Vélemények a másságról. Előítéletek a fiatalok körében, Budapest, Animula K. 1997.
 • Barcy M.: A csoport ok hatékonysága és a személyes változás. Személyiség- és készségfejlesztő csoport ok összehasonlító vizsgálata. Animula K. 1997.
 • Barcy M., Diósi P., Rudas J.: Előítéletek a fiatalok körében, Hétköznapi másságok: vélemények a hajléktalanokról. Hajszolt Hírlap 1997/3:7-11.
 • Rudas J., Szamos E.: "Utazás magunk körül" - középiskolai jegyzet és gyakorlati útmutató. Iskolafejlesztési Alapítvány 1997.
 • Barcy M.: A társas közeg ereje. Egészségesek csoport -pszichoterápiájának empirikus vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle 1995/1-2:3-25.
 • Füredi J., Danics Z., Barcy M., Kapusi Gy.: Az elvárások rendszere fiatal schizofrének családjában. Psychiatria Hungarica 1995/10: 179-184.
 • Barcy M., Füredi J. "A vér nem válik vízzé". Egy agorafóbiás páciens párterápiája. Pszichoterápia, 1994/ 4:285-296.
 • Füredi, J., Barcy, M., Kapusi, Gy., Novák, J.: Family Therapy in a Transitional Society. Psychiatry 1993/56. Nov. 328-336 pp.
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu