Kutatások, projektek
Az Intézet kutatási profilját több évtizedes kutatói tapasztalatra építve alakítottuk ki. Kollégáink számos projektet vezettek sikerrel a reprezentatív kutatások és a célvizsgálatok területén. Kérdőíves, fókucscsoportos, mélyinterjús vizsgálatokat, akciókutatásokat egyaránt végzünk.
Az Intézet eddigi főbb kutatási programjai
A polgári jogi mediáció és a bírósági eljárás kapcsolatának vizsgálata
Kísérleti program az Orsz. Mediációs Egyesület koordinálásában 2009-2010.
Rasszizmus - antirasszizmus - Cigány- és zsidóellenesség, a másság iránti intolerancia
A SHOAH Alapítvány holokauszt-túlélőkkel folytatott videóinterjúinak felhasználása az oktatásban (ELTE TÁTK Szociális-munkás képző Tanszékkel és a Segítők a Segítőkért Alapítvánnyal közösen) 2002-2012.
A különböző programok és módszerek hatékonyságának elemzése
Fejlesztő, támogató programok, képzések hatékonysága és alkalmazásának lehetősége. MTA Társadalomkutató Központ 2009.
Pedagógusok az Alternatív Konfliktuskezelés Kultúrájáért programja
A mediációs és a resztoratív konfliktuskezelési eljárások programjának kidolgozása, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, ZÁNKA KHT 2008-2009.
Másságkezelés, esélyegyenlőség
Jogklinika Alapítvány - Erasmus pályázat 2008.
"Képzés értük". Szociális területen dolgozó köztisztviselők
Mediáció Szerencs, 2007 .
"Esély-Több-Lett" - A mentorképzés helye és szerepe a szociális szakemberek képzésének rendszerében. Hazai mentorképzések tapasztalatai
Összehasonlító dokumentumelemzés és kutatás a mentorképzéssel foglalkozó hazai szervezetek körében. Új 200 órás mentorképzési modul kidolgozása és megvalósítása Szegeden a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány és Hódmezővásárhely Kisebbségi Önkormányzata közreműködésével HEFOP-2.3.2-05/1-2005 (Segítők a Segítőkért Alapítvánnyal közösen), 2005-2008.
Pártfogoltként is sikeresen a munkaerőpiacon - másságkezelés és asszertivitásfejlesztés
a Pártfogók Orsz. Szövetsége és a Partners Alapítvány közreműködésével HEFOP 2004.2.2. (Segítők a Segítőkért Alapítvánnyal közösen) 2004-2006.
Kríziskezelés - mediáció Székesfehérvár
HEFOP pályázati támogatás alapján 2006.
Mediáció vagy terápia
A Pszichoterápia c. lap 2005. évi konferenciáján workshop és módszertani bemutató a mediáció, a konzultáció és a pszich oterápia hasonlóságairól és különbözőségeiről.
"Integrált iskola - támogató környezet"
A hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók és sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése. Részvétel a "suliNova" Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú Társaság programjában komplex, pedagógus és nem pedagógus szakemberek számára készült képzési programcsomagok, előítéletkezelő modulok fejlesztése és tréning csoport ok tartása. HEFOP 2.1.1. 2004-2005.
Mediáció, közvetítő stratégiák alkalmazása a multikulturális együttélésben
kutatási program, mediációs workshop szervezése, lebonyolítása segítő foglalkozásúak részére, a PHARE Demokrácia program keretében (Segítők a Segítőkért Alapítvánnyal) 2000-2001 .
Developing a Common Framework for Anti-Racist and Anti-Oppressive Practice for the Social Professions (A szociális munka lehetőségei a kisebbségekkel folytatott munkában)
Nemzetközi Leonardo-program az ELTE TÁTK Szociális-munkás képző Tanszékkel közösen: Challenging Racism c. pilot tréning kurzus az University Helsinki Swedish School of Social Science részlegén 2000.
A közép-európai kisebbségek, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek identitásának megőrzéséről és asszimilációjának tényezői
Fókuszcsoportos kutatás, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 1999-2001.
A pszichoterápiás módszerek és a képzés hatékonysága
Empirikus kutatás a M. Családterápiás Egyesülettel 1998-99.
Kisebbségek: marginalitás, multikulturális politika, Európai Dimenziók
Nemzetközi TEMPUS program, a Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskola Szociálismunkás-képző Tanszékkel 1995-98.
Iskolai mediációs program cigányok és nem cigányok, pedagógusok és szülők között
Akciókutatás az iskolai konfliktusok interetnikus összetevőiről (Soros Alapítvány Roma Program, King Baudouin Foundation Inter-Ethnic Relations) 1995-97.
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu