Mediátor képzés, oktatás
Vezetőképzés - a szervezeti működés kérdései
A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztési tréning

Felépítése: háromnapos blokk, összóraszám 30.

Célcsoportjai:
 • klinikai, pedagógiai, munkalélektani területen dolgozók, akik teamek, intézmények vezetői feladatát látják el, ill. vezető szerepre készülnek
 • munkájuknak szerves része az intézmények közötti kommunikáció, ill. a vezetői felelősségvállalás.
Céljai:

A tréning általános célja a vezető beosztású munkatársak megerősítése, a leendő vezetők felkészítése tevékenységük ellátására. Ezt a célt különösképpen erősítik a következők:

 • az iskolarendszerű képzések során elenyésző teret kapnak az emberi kapcsolatok, a tudatos, csoportos kommunikáció, a saját személyiség szerepe;
 • a segítő szakmákban egyáltalán nem készítik fel a munkatársakat a vezetői ismere­tekre, a szervezeti működés kérdéseire.

A tréning specifikus képzési célja:

 • a résztvevők hatékony vezetői munkájuk ellátásához szükséges új ismereteket szerezzenek,
 • speciális önismeretre tegyenek szert,
 • fejlesszék készségeiket, technikáikat az emberi erőforrás menedzsmenttel kapcso­latban.
A képzés témái:
 • a vezetői tevékenység jellemzői, csoport alakulás, a csoport ok jellemzői, döntés­hozatal, konszenzus terem tés
 • a csoport vezetés készségei, szerepei, szabályai
 • az együttműködés feltételei
 • vezetői stílusok, a feladathoz szükséges vezetői stílus kiválasztása, a fejlesztő, együttműködő vezető
 • saját készségek felmérése
 • a szervezeti kommunikáció jellegzetességei, a hatékony befolyásolás ismérvei
 • a hatalom forrásai, értelmezése
 • a segítő és a vezetői szerep összeegyeztetése
 • változások menedzselése.

A jelentkezés helye:
MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet,
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,

Szamos Erzsébet, +36 70 338 1818, +36 1 326 1754, szamos.erzsebet50@gmail.com
Barcy Magdolna, +36 30 397 6704, +36 1 365 8360, barcymm@gmail.com
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu