Mediátor képzés, oktatás
A hatalomkezelés eszközei, a személyes hatalom érvényesítése
A hatalmi viszonyok - az általános felfogással (napi vagy pártpolitika) szemben - áthatják az élet minden területét: a személyes kapcsolatokat és a szervezeteket. Az oktatás területén különösen érdekes a hatalom kérdése: a pedagógiai helyzetekben önmagukban is vannak hatalmi tényezők, a pedagógus pozíciója, a tudás, információ - mint hatalmi források. Hatalmi viszonyokkal találkozunk az intézmények vezetésében, a szervezetek működésében, a fenntartó és irányító szervezetek viszonyában (önkormányzat, minisztérium, pedagógiai intézmények). A mindennapi pedagógiai munka (diákok, kollegák, szülők, a tantestület egésze és csoportjai, iskolaszék stb.) is felvet olyan problémákat, melyek a hatalom gyakorlásával függnek össze.

A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés

Felépítése: háromnapos blokk, óraszám 30.

Célcsoportjai: olyan vezetők és leendő vezetők, gyakorló pedagógusok, akik gyakran találkoznak hatalmi viszonyokból adódó problémákkal

A képzés célja:
 • interperszonális viszonyok tudatos kezelése a hatalmi helyzetek értelmezésének segítségével
 • a résztvevők ismerkedjenek meg a hatalom fogalmával, értelmezni tudják a hatalmi viszonyokat, igazodjanak el azokban a viszonyokban, ahol a hatalom felfedezhető és irányítható.
 • legyenek tisztában a hatalom forrásaival, eszközeivel és hatásával
 • nyerjenek önismeretet saját motivációs rendszerükkel, ezen belül hatalmi motívumaikkal kapcsolatban.
 • a gyakorlatban szükséges készségeik fejlettebbek legyenek a hatalom felismerésével, megragadásával és megtartásával összefüggő hatékony eszközöket illetően
 • váljanak képessé saját viselkedésük várható hatását felmérni a munkahelyi, szakmai, pedagógiai helyzetekben .
A képzés témái:
 • a személyes hatalom felismerése
 • a hatalom forrásai
 • a hatalom érvényesítésének eszközei, módjai különböző társas helyzetekben
 • a befolyásolás
 • a motiváció hatalomhoz fűződő szerepe
 • a hatalmi motiváció és helye a motivációs rendszerben. A hatalommal összefüggő fogalmak és kategóriák tisztázása
 • a hatalomkezelés eszközei
 • a személyes hatékonyság érvényesítése
 • a hatalom szervezeti vonatkozásai (pozíció, szerep).

A jelentkezés helye:
MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet,
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,

Szamos Erzsébet, +36 70 338 1818, +36 1 326 1754, szamos.erzsebet50@gmail.com
Barcy Magdolna, +36 30 397 6704, +36 1 365 8360, barcymm@gmail.com
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu