Mediátor képzés, oktatás
Stresszkezelés
A szociális szférában dolgozó szakembereknek a terület speciális nehézségein kívül általában a következő nehézségekkel kell szembenézniük:
  • ugyan az elmúlt években a területen dolgozók túlnyomó többsége szakirányú kép­zettséget szerzett, ám a reguláris (iskola-rendszerű) képzésekben elsikkadnak az emberi kapcsolatok, a tudatos kommunikáció, a csoportműködés sajátosságai, a saját személyiség szerepe
  • a fent említett kérdéskörökben nem elég az elméleti tudás, ezek hatékony alkalma­zása készségekhez köthető, melyeket csak sajátélményű tanulással lehet elsajátítani
  • a gondozottak ellátása - a kliensek körülményei és személyisége folytán - különö­sen megterhelő a velük foglalkozó munkatársak számára (fokozott stresszhatások, a munka jellegéből adódó konfliktusok).
Ezért számukra fokozottan szükséges a mentálhigiénés támogatás, a saját személyiség bevonása a segítő munkába, a tanult személyesség, a reflexív munkamód, az önismeret-fokozás, az érzelmi-indulati szabályozás, a félelem kezelése, a stressz tüneteinek felismerése és kezelése.

Stresszkezelési tréningünk növeli a résztvevők személyes felkészültségét, és elősegíti a munkájukhoz szükséges jártasságaik pozitív változását. A speciális ismereteken és készségeken kívül:
  • erősödik, így kevésbé lesz ambivalens az identitás
  • növekszik az önismeret és tolerancia
  • a résztvevők rugalmasabbá és teherbíróbbá válnak
  • önbizalmuk, személyes hatékonyságuk nő
  • céltudatosabbá válik az információszerzés, kapcsolatépítés, mások képviselete.
Képzésünk célja: azonosítani a stressz okait, megismerni működését és azokat a módszereket, amelyekkel csökkenthetők a negatív stressz-hatások.

A jelentkezés helye:
MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet,
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,

Szamos Erzsébet, +36 70 338 1818, +36 1 326 1754, szamos.erzsebet50@gmail.com
Barcy Magdolna, +36 30 397 6704, +36 1 365 8360, barcymm@gmail.com
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu