Mediátor képzés, oktatás
Másságkezelés, interkulturális konfliktusok kezelése
MÁSSÁGKEZELÉS - az eltérő kultúrákból fakadó súrlódások, az interkulturális konfliktusok kezelése I.
A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés

Felépítése: háromnapos blokk, óraszám 30.

Célcsoportjai: klinikai, pedagógiai, munkalélektani, gyámügyi, gyermekvédelmi területen, speciális csoport okkal (kisebbségi, fogyatékkal élő, mentális, szenvedély-, egyéb beteg, szociálisan hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű), oktatási, bentlakásos, fejlesztő stb. intézményben dolgozók

A képzés célja:
 • felkészítés a másságból, az eltérő kultúrák ütközéséből származó konfliktusok hatékony kezelésére: a másságkezelés alapelveinek és alaptechnikáinak elsajátítása
 • felismerni a kulturális gyökerek szerepét, feltárni és megelőzni az ebből fakadó problémákat, mind más egyéneknél és közösségeknél, mind önmaguknál
 • sikeresen boldogulni saját és mások indulatainak kezelésében
 • megismerni és begyakorolni azokat a speciális kommunikációs technikákat, amelyek segítségével hatékonyan lehet kezelni az interkulturális konfliktusokat
 • megismerkedni a kisebbségek, devianciák, a hétköznapi élet másságainak jellemzőivel, a társadalmi, csoport - és egyéni szintű előítéletesség sajátos formáival
 • az ismeretbővítésen túl eszközöket adni ahhoz, hogy a résztvevők hosszabb távon kezelni tudják saját és mások feszültségeit, képesek legyenek a hatékony problémamegoldásra, s alkalmazni tudják saját munkájukban az elsajátított szemléletet és módszereket.
A képzés témái:
 • a másság fogalma és elméleti háttere
 • egymásra figyelés, a partnerre hangolódás technikái (páros és csoportos kommunikáció)
 • a másság megnyilvánulásai, a hétköznapi másság területei, találkozás a mássággal, a saját másság megtapasztalása
 • az egyéni toleranciahatárok, az általános tolerancia felmérése az egyénben és a csoport ban
 • a sztereotípiák és előítéletek gyökerei: percepciók, előfeltevések, beállítódások szerepe az előítéletességben
 • empátia és önismeretfejlesztés: kiszolgáltatottság, diszkrimináció, kizárásos technikák
 • az interkulturális súrlódások természete, kezelése, a kulturális kontextus elméletei
 • a konszenzuskeresés páros és csoport os módszerei, az eltérő kulturális hátterű emberek/ csoport ok törekvéseinek támogatása.

MÁSSÁGKEZELÉS II - kulturális súrlódások megelőzése és feloldása
A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés

Felépítése: háromnapos blokk, óraszám 30.

Célcsoportjai: ugyanaz, mint az I. blokknál

A képzés célja: az eltérő kultúrákból adódó súrlódások, a mássággal kapcsolatos konfliktusok természetének és okainak mélyebb megismerése

A képzés témái:
 • kulturális szignálok. A kulturális különbségek tudatosítása.
 • elfogadás-elutasítás
 • kulturális súrlódások tényezői és elméleti háttere
 • a mássággal kapcsolatos verbális kommunikáció
 • korábbi frusztrációk feldolgozása, előfeltevések tudatosítása
 • a kulturális különbségek érzelmi és kognitív kezelése
 • konfliktuskezelési és prevenciós stratégiák és módszerek

A jelentkezés helye:
MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet,
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,

Szamos Erzsébet, +36 70 338 1818, +36 1 326 1754, szamos.erzsebet50@gmail.com
Barcy Magdolna, +36 30 397 6704, +36 1 365 8360, barcymm@gmail.com
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu