Mediátor képzés, oktatás
Mediáció - közvetítéses konfliktuskezelés, alapfokon és haladó szinten
MEDIÁCIÓ - KÖZVETÍTÉSES KONFLIKTUS-KEZELÉS I.
A mediáció aktív hídépítési stratégia. E speciális "közbenjárói" tevékenységet olyan esetekben célszerű alkalmazni, amikor a felek közötti nyílt érdekellentéteket a felek nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül kezelni. A módszer elsajátításával a résztvevők maguk is végezhetnek mediációt.

A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés

Felépítése: háromnapos blokk, óraszám 30.

Célcsoportjai:
 • ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, szociális munkások,
 • pedagógus, óvoda- gyógy- és szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelősök,
 • intézményvezető, klubvezető, szakvezetők ,
 • klinikai, pedagógiai, munkalélektani területen dolgozó pszichológusok
 • családterapeuta, családi konzultánsok
 • gyermekvédelemben, gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálatoknál, nevelési tanácsadóban dolgozó, nevelőszülői, gyámi stb. tanácsadó, pártfogó felügyelők
 • iskolapszichológiával, ill. serdülőkori problémákkal foglalkozók
 • bentlakásos otthonokban, fejlesztési intézményekben dolgozók
 • csoportokkal, speciális csoportokkal (fogyatékosok, kisebbségi, egyéb speciális vagy hátrányos helyzetűekkel) dolgozók
 • ügyvéd, közjegyző, büntető- és polgári ügyekben tevékenykedő jogászok
 • vezetők, önkormányzatoknál dolgozók stb.
A képzés célja: felkészíteni a résztvevőket arra, hogyan lehet
 • megakadályozni a problémák elmérgesedését, fellelni a megegyezés területeit,
 • sikeresen boldogulni saját és mások érzelmeinek kezelésében.
 • megérteni az emberi konfliktusok természetét, feltárni és kezelni rejtett problémákat.
 • Megtanítani őket azokra a kommunikációs technikákra, amelyek hatékonyan segítik az érintetteket és az egész folyamatot.
 • Megismertetni őket a mediációs eljárás szakaszaival és a megszervezésükhöz, lebonyolításukhoz szükséges feltételekkel.
A képzés témái:
 • A mediáció fogalma, alkalmazása, sajátosságai
 • A konfliktus fogalma, értelmezése, hozzá fűződő viszonyunk. A konfliktusok kialakulása, típusai, háttere. Kezelési módok
 • A mediációs tevékenység szakaszai. Érdekek és állásfoglalások felismerése. Kommunikációs technikák
 • A mediátor készségei. A pártatlanság feltételei.
 • Problémamegoldás, lehetőségek kidolgozása, megállapodás készítése

MEDIÁCIÓ HALADÓKNAK II. - Mediáció a gyakorlatban
Tréningprogram a módszer gyakorlati alkalmazására készülőknek, ill. azoknak, akik már végeznek mediációt, és ehhez szupervíziót, szakmai támogatást és technikai megerősítést szeretnének.
A mediációs eljárás számos olyan, elsősorban kommunikációs technika begyakorlását feltételezi, amelyet készségszinten kell tudni alkalmazni. Tapasztalataink szerint szükség van az alapfokú képzés során elsajátított készségek és ismeretek elmélyítésére. A haladó mediátori kurzus jelentősen növeli a leendő mediátorok biztonságérzetét és szakmai eszközeinek tudatosságát.

A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés. A képzés során a résztvevők páros és csoportos szinten gyakorolhatják az eljárás lényegi elemeit.

Felépítése: háromnapos blokk, óraszám 30.

Célcsoportjai: ld. előző

A képzés célja:
 • a mediáció alkalmazásához szükséges készségek elmélyítése és begyakorlása
 • a résztvevőket megismertetni az eljárás számos olyan részletével, mely szükséges a gyakorló mediátorok számára.
A képzés témái:
 • technikák a felek viselkedésének befolyásolására
 • indulatokra való reagálás és azok kezelése
 • az együttműködés szorgalmazása
 • egyezkedési és alku technikák
 • a hatékony, de nem agresszív tárgyalási stílus
 • a kreatív problémamegoldás szemlélete és elsajátítása.

A jelentkezés helye:
Kisebbségi Mediációs Intézet,
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,

Szamos Erzsébet, +36 70 338 1818, +36 1 326 1754, sz.bobe@upcmail.hu
Barcy Magdolna, +36 30 397 6704, +36 1 365 8360, mbarcy@upcmail.hu
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu