Mediátor képzés, oktatás
- akkreditált képzéseink
- akkreditált képzéseink rövid tartalma
- további tréningcsoportos képzéseink
- jelentkezés


  Képzéseinkben általában csoportban dolgozunk, mert a társas készségek e közegben fejleszthetők a legjobban. Alapvető módszerünk a személyiség- és készségfejlesztés. A tréningek a speciális készségek (mint pl. a konfliktuskezelés, asszertivitás stb.) mellett az önismeretet, az empátia- és toleranciakészséget is fejlesztik.

Metodikánk lényegesen eltér a hagyományos módszerektől: az élményközpontú tanulás személyes tapasztalatot jelent, ahol a résztvevő kipróbálhatja önmagát, személyes tanulságokat vonhat le. Ennek eredménye lehet önmaga megerősítése, a kontroll beépülése vagy egy viselkedésmódosító elhatározás.

A képzések időtartama önállóan vagy több szintű képzés esetén blokkonként 30 óra. Igény szerint más időtartamú és tematikájú képzéseket is összeállítunk. A csoportok létszáma 12-18 fő lehet.
Képzési kínálatunk:
Közeljövőben induló képzéseink megtekinthetőek az Aktualitásoknál !

Intézetünket a NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság nyilvántartásba vette: felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0859-05)
AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK szakmák szerint
Pszichológusok, orvosok számára
(Semmelweis Egyetem ÁOK Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság)
 • A mediációs konfliktuskezelési eljárás alapelvei, gyakorlata és technikái, 60 órás, 2 blokkból álló tréning.
 • Családi és közösségi (interkulturális) mediáció, 60 órás, 2 blokkból álló tréning.
Személyes gondoskodást végző, szociális területen dolgozó szakemberek számára
(Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Képzési Főosztály Továbbképzési Osztály)
 • Mediáció - közvetítéses konfliktuskezelés alapjai I., 30 óra
 • Mediáció II. - haladóknak (Mediáció a gyakorlatban), 30 óra
 • Családi konfliktusok mediációja, 30 óra
 • Közösségi konfliktusok mediációja, 30 óra
Akkreditált kurzusok az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői Névjegyzékére kerülés feltételeként és kínálatként a kötelező továbbképzéshez:
Mediáció - közvetítéses konfliktuskezelés I. modul (30 óra) + Mediáció II. - közvetítéses konfliktuskezelés haladóknak (30 óra) + gyakorlati képzés

A névjegyzéken szereplő és egyéb mediátorok számára továbbképzés, 10 -10 kredit:
 • Családi konfliktusok mediációja (továbbképzés, 30 óra)
 • Kisebbségi konfliktusok mediációja (továbbképzés, 30 óra)
 • Krízisek héttere a családban (továbbképzés 10 óra)
 • Párkapcsolati konfliktusok (továbbképzés 10 óra)
 • Mediáció válás esetén (továbbképzés 10 óra)
 • Közösségi viszonyok (továbbképzés 10 óra, 2018. 07-től)
 • Csoportos és jóvátételi mediáció (továbbképzés 10 óra, 2018. 07-től)
 • Interkulturális mediáció (továbbképzés 10 óra, 2018. 07-től)
Egyéb rendszeres képzéseink
Másságkezelés, interkulturális konfliktusok kezelése
Kisebbségek, devianciák és a hétköznapi élet másságai. Eltérő kultúrákból fakadó súrlódások és ezek kezeléséhez szükséges készségek. Kultúrközi problémák, kisebbség és többség. Rasszizmus. Viszonyok, kérdések, eszközök. 30, ill. 60 órás tréningprogram.
Stresszkezelés
A stressz előnyei és hátrányai. Mit tudunk kezdeni vele? Munkahelyi és magánéleti stresszforrások. A stressz szimptómái és kezelésének eszközei. 30 órás tréning.
Hatalomkezelés
A hatalomkezelés eszközei, a személyes hatalom érvényesítése, a hatalmi orientáció átfordítása problémamegoldásba. Hogyan lehet megragadni a hatalmat, felismerni forrásait, s hogyan lehet megtartani a hatalmat? 30 órás tréningprogram.
Vezetési technikák
A különböző szintű vezetők munkájához nélkülözhetetlen módszerek és technikák elsajátítása. Milyen tanulságok adódnak saját vezetési stílusunkra nézve? Az irányító vezető - a fejlesztő vezető. Csapatmunka, intézményközi kommunikáció. 30 órás tréningprogram.


További tréningcsoportos képzéseink
Asszertivitás
A személyes hatékonyság biztosítéka. Befolyásolás, önérvényesítés, rámenősség - agresszió nélkül.
Csapatépítés (team-building)
Az együttdolgozás művészete. Hosszú távra és adott feladat elvégzésére létrehozott csapatok kialakítása. Létezhet-e együtt jó csapatszellem és hatékony team munka?
Együttműködés, csoportközi konfliktusok megoldása – mediáció szervezetekben
Ráolvasás helyett mit tehetünk a szervezeti egységek közötti kooperáció érdekében? Az együttműködés elősegítésének eszközei.
Erőtadás (Empowering)
Hogyan tegyünk erőssé, tekintélyessé, hatásossá egyes foglalkozási, szakmai és egyéb csoportokat (pl. nők, munkakört váltók, kisebbségiek, hatalomnélküliek).
Konfliktuskezelés szervezetekben, a vezetői munka segítése
A konfliktusok megelőzése, a konszenzuális problémamegoldás, a vezetők tehermentesítésének eszközei a munkahelyi konfliktusok időpazarló kezelése alól, a szervezeti légkör, az emberi kapcsolatok javítása.
Kreatív problémamegoldás
Fejleszthető-e a kreativitás, ami egészen más, mint amit az IQ mutat. A szervezeti problémák megoldása kreatív módszerekkel. Kreativitásfejlesztés speciális feladatokra, speciális teamekben.
Oktatók képzése (train the trainers)
A jó oktatónak nem elég az oktatandó szakmai képzéseket ismernie, hanem rendelkeznie kell számos előadási, kommunikációs, kapcsolati készséggel, valamint önismerettel. Külön oktatógárdát foglalkoztató szervezeteknek ajánljuk.
Jelentkezés
Tel: +36 1 326 1754,
+36 1 365 8360,
+36 70 338 1818,
+36 30 397 6704
Fax: +36 1 326 1754
Email: barcymm@gmail.com
szamos.erzsebet50@gmail.com
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu