Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet Betéti Társaság (székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 17., cégjegyzékszám: 01-06-217677, adószám: 28392141-1-43) (a továbbiakban: Adatkezelő és Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint Társaságunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerünk el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk által folytatott valamennyi - elektronikus és papír alapú - adatkezelési tevékenységre, műveletre kiterjed.

Ezúton hívjuk fel a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki Társaságunk részére személyes adatokat ad át a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését teszi lehetővé Társaságunk számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

Elolvasom a teljes dokumentumot (.pdf)

www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu