Bar Kochba Alapítvány
Bar Kochba a zsidó történelem legendás alakja, az utolsó ókori függetlenségi háború (i.sz. 133-135) hadvezére volt. Róla nevezték el a századeleji Budapesten az azóta sok országban elterjedt népszerű kérdezz-felelek játékot.

Azért választottuk ezt a nevet, mert a Bar Kochba szó számunkra egy kisebbség harcát jelenti az elnyomással szemben; a különbözőségek, a különböző kultúrák találkozását; kérdéseket és válaszokat, és azt is, hogy miképpen lehet játékba fordítani az agressziót.

A BAR KOCHBA Alapítvány a hátrányos helyzetű és kirekesztett társadalmi, vallási, etnikai, nemi, nemzetiségi és egyéb csoportokkal foglalkozó, a diszkrimináció ellen ható tevékenységeket támogat.

A BAR KOCHBA Intézet speciális alkalmazott kutatásokat, képzési és fejlesztési folyamatokat, tanácsadást és egyéb programokat dolgoz ki és valósít meg a fent említett területeken.

A Bar Kochba Alapítvány célja olyan képzési, személyiségfejlesztési, kutatási és közösségi tevékenységek támogatása, amelyeknek a célja:

  • humanista, demokratikus, liberális és toleráns értékek kialakítása és megmutatása
  • hátrányosan megkülönböztetett kisebbségek és egyéb csoport ok melletti szolidaritás kifejezése, kisebbségi közösségek és szervezetek létrehozása - vallástól, nemtől, kultúrától, etnikai és nemzeti hovatartozástól függetlenül
  • aktív harc a rasszista és etnikai előítéletek, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a mássággal szembeni intolerancia ellen
  • kapcsolatok és együttműködés kialakítása zsidó és nem-zsidó emberek és közösségek között.
Az Alapítvány tevékenysége szorosan kapcsolódik a MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet (a Bar Kochba jogutódja) céljainak megvalósításához.

Az alapítvány kuratóriuma: elnök Korányi László, tagok: Barcy Magdolna, Rudas János, Szamos Erzsébet.

A Bar Kochba Alapítvány működésének eredményei

Kezdettől fogva kapcsolatot kerestünk a témáinkhoz kapcsolódó más szervezetekkel, így szoros együttműködésben dolgozunk a MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézettel, a Segítők a Segítőkért Alapítvánnyal és több civil szervezettel. Több alkalo mm al a fenti intézetek sikeres pályázatainak végrehajtásában működtünk közre, valamint önálló pályázatokkal biztosítjuk tevékenységünket. Munkatársaink részt vesznek a mássággal és kisebbséggel kapcsolatos tudományos fórumokon, figyele mm el kísérik a hazai ilyen témájú kutatásokat és tudományos eredményeket. Törekszünk arra, hogy bekapcsolódjunk a mássággal és a kisebbségiekkel kapcsolatos NGO-k és non-profit szerveződések munkájába, s hogy folyamatosan támogatókat keressünk másság- és konfliktuskezelési programjaink megvalósításához. Az Alapítvány gazdasági tevékenységet nem folytat, tevékenységét magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások támogatásából tartja fenn. Programjait különböző szervezetek pályázatainak elnyerésével valósítja meg.
A Bar Kochba Alapítvány 2005-ben megszűnt, feladatait és küldetését a Segítők a Segítőkért Alapítvány vette át.
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu