Segítők a Segítőkért Alapítvány
A Segítők a Segítőkért Alapítvány 1995-2010-ig működött. Elsősorban segítő foglalkozású szakemberek szakszerű képzésével és továbbképzésével foglalkozott. Ez volt az alapítvány fő profilja és létrejöttének elsődleges célja. Az alapítvány pszichológiai, pedagógiai, szociális területen, ill. kisebbségekkel, menekültekkel, mássági csoportokkal dolgozó szakemberek számára már több képzési programot dolgozott ki és valósított meg. Szorosan együttműködött hasonló területen tevékenykedő más non-profit szervezetekkel, mint pl. Bar Kochba Alapítvány, Saját Úton Alapítvány.

Tevékenységünkből
  • Másság és rasszizmus - Rasszizmus-antirasszizmus: faji ellentétek, cigány- és zsidóellenesség, a másság iránti intolerancia, Holokauszt-szemináriumot működtetünk az ELTE TÁTK Szociális Tanulmányok Intézete, Szociálismunkás-képző Tanszékén, külső szervezetek támogatásával, 2002-től folyamatosan.

  • a HEFOP 2.3.2-05/1-2005 sz. projekt keretében a Családért és Munkárt Alapítvány és a Hódmezővásárhelyi Roma Kisebbségi Önkormányzat konzorciumi partnereként "Esély-Több-Lett" címmel mentorképzési projektet nyertünk 2005-ben. A 2008-ban befejezett munkában a mentorképzés helyét és szerepét kutattuk a szociális szakemberek képzésének rendszerében. Összehasonlító dokumentumelemzést és interjús kutatást végeztünk a mentorképzéssel foglalkozó hazai szervezetek körében. Egy új, 200 órás mentorképzési modult dolgoztunk ki és valósítottunk meg Szegeden és Hódmezővásárhelyen.

  • a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 2004/2.2 keretében elnyert "Pártfogoltként is sikeresen a munkaerőpiacon" című pályázatban konzorciumi partnerként vettünk részt. A konzorcium vezetője: a Magyar Pártfogók Országos Szövetsége (MAPOSZ), további tagok: Partners Hungary Alapítvány, Segítők a Segítőkért Alapítvány és az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala. A pályázat keretében 2005-2006-ban asszertivitás-fejlesztő és másságkezelési tréningcsoportos képzéseket fejlesztünk ki és valósítunk meg. A képzések anyagából tankönyvek készülnek.

  • A Phare Demokrácia Mikroprogram pályázata keretében 2 napos workshopot szerveztünk Mediáció, közvetítő stratégiák alkalmazása a multikulturális együttélésben címmel, szociális munkások, kisebbségi aktivisták, jogászok, pszichológusok, pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek (80 fő) részvételével, 2000-ben.

  • Közreműködtünk a "Mediare necesse est!" A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása (szerzők: Barcy M. - Szamos E.) c. mediációs kézikönyv előállításában, 2001.

  • "Mentálhigiénés program a hajléktalan ellátásban" címmel konfliktus-, stressz- és hatalomkezelési sajátélményű képzést bonyolítottunk le (80 órás, 35 résztvevő, 5 tréner) a Népjóléti Minisztérium Szociális Programok Irodája pályázata keretében, 1998.www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu